Acest website utilizeaza cookie-uri. Acestea sunt folosite pentru a imbunatati experienta de navigare. Continuand navigarea, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre: Politica de confidentialitate
Fii Remarkabil!
Concurs Giveaway LinkedIn - Regulament, Conditii, Castigatori
25-01-2021
FELICITARI CASTIGATORII CELOR 4 PACHETE COMPLETE 
Pachetul 1 & pachetul 2 - Florin Pricope / Mustea Gheorghe
Pachetul 3 & pachetul 4 - Viviana Sandor / Diana Toma

Rezultatele tragerii la sorti sunt disponibile pana la 1 Martie 2021 pe Random.org, accesand link-ul de la finalul regulamentului.
Aici poti gasi regulamentul concursului "Fii Remarkabil!" din 25-29 Ianuarie 2021.
Am pregătit un Giveaway extrem de valoros care, in 2021, te poate face #remarkabil.
Tu și unul dintre prietenii tăi vă veți putea face fiecare câte un Video CV sau câte un Video Business Card.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
“Fii remarkabil”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1 Concursul promotional este organizat de SMD REMARKABIL CONSULTING S.R.L., cu sediul in  Bucureşti Sectorul 4, Str. Vestitorului, Nr. 6, J40/13109/2020, CUI 43159205, prin Dragos Dutulescu in calitate de administrator (denumita in continuare "Organizator"), 

1.2 Regulamentul oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe situl Organizatorului consultanta-cariera.ro/articole fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Concursului (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.

1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public, pe web-site cu Regulamentul Concursului. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe reteaua de socializare Linkedin (linkedin.com/company/remarkabil).

1.4 Prin participarea la acest Concurs, participantii accepta prevederile prezentului Regulament si se conformeaza acestuia. 

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe web-siteul organizatorului (consultanta-cariera.ro/articole) si pe paginile retelelor de socializare pe care se desfasoara Concursul.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
2.1 Concursul se va desfasura in perioada 25 – 29 ianuarie 2021, exclusiv online, pe reteaua de socializare Linkedin (linkedin.com/company/remarkabil), conform mecanismului descris in Sectiunea 5 a prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL 
3.1 Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata. 
3.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti, cu domiciliul/resedinta in Romania, care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5 de mai jos.
4.2. Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii Organizatorului si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). 
4.3 Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
4.4 Prin accesarea paginilor linkedin.com/company/remarkabil, consultanta-cariera.ro/articole/fii-remarkabil participantii sunt de acord si isi asuma in mod integral termenii acestui Regulament. 

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
5.1 Concursul se desfasoara exclusiv online, pe reteaua de socializare Linkedin (linkedin.com/company/remarkabil)
5.2 Pentru a putea sa se inscrie la Concurs, participantii trebuie sa:
a. Detina un cont personal pe una dintre retelele sociale pe care se desfasoara concursul si sa fie sau sa devina fan al remarkabil.ro (sa „urmareasca”) pe oricare dintre retelele sociale pe care se desfasoara concursul.
b. Adauge un comentariu ca raspuns la postarea care anunta si descrie concursul, in care sa “eticheteze” (sa dea tag), conform metodelor retelei sociale respective, un prieten/o prietena ce are cont personal in acea retea.
5.3 Un participant poate adauga oricate comentarii in care sa eticheteze persoane diferite la postarea care anunta si descrie concursul, fiecare comentariu fiind considerat o inscriere valida atata timp cat se supune in termenii regulilor de participare. Un participant poate castiga 1(un) singur premiu pe perioada Concursului. Se va invalida orice inregistrare in Concurs a persoanelor care participa de pe conturi false.
5.4 Nu este permisa participarea unei persoane prin intermediul mai multor conturi socializare. Fiecare participant are dreptul la mai multe comentarii cu taguri (etichetari) diferite, toate comentariile intrand in tragerea la sorti din data de 30 Ianuarie 2021.
5.5 Organizatorul nu va accepta inscrieri care nu sunt in concordata cu instructiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temei de participare sau care nu ofera un raspuns postarii de concurs precum si/sau inscrierile pe care, din motive rezonabile in opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de inteles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustiva. 
5.6. Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru inscrierile care nu ajung in baza de date a concursului din motive independente de vointa Organizatorului, fara a se limita la orice eroare umana sau cauzata de reteaua incarcata a participantului sau pentru comentariile postate la alte postari decat cea de concurs, chiar daca acestea respecta tema concursului.
5.7. Organizatorul nu garanteaza continuitatea, neintreruperea sau securitatea la accesarea internetului si/sau a retelelor de socializare pe care se desfasoara concursul. 

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
6.1 La sfarsitul perioadei de concurs, respectiv in data de 30 Ianuarie 2021 se vor desemna castigatorii, prin intermediului softului de tragere la sorti Random.org, din toate raspunsurile/comentariile postate in perioada aferenta concursului, conform art 5.2 din prezentul Regulament, cu conditia ca respectivele raspunsuri sa fie conforme cu prezentul Regulament. 
6.2 Toti participantii care au intrunit conditiile de participare (sa fie sau sa devina fan al remarkabil.ro, sa adauge un comentariu la postarea participanta in cadrul concursului si sa eticheteze un prieten) vor intra in procesul de tragere la sorti astfel: se va introduce in tragerea la sorti fiecare pereche (participant si persoana etichetata) si se va extrage perechea. In situtia in care perechile castigatoare vor fi formate din acelasi castigator si persoane taguite diferite, castigatorul va primi un singur premiu, iar persoanele taguite cate un premiu fiecare. Acelasi mecanism se aplica si in cazul in care este dublata persoana taguita de catre castigatori diferiti.
6.3 Organizatorul va acorda fiecarui castigator cate un premiu, asa cum sunt acestea prezentate in Sectiunea 7 a prezentului Regulament.
6.4 In situatia putin probabila in care nu va exista nici o inscriere valida in Concurs sau numarul inscrierilor este mai mic decat numarul premiilor puse in joc, premiile nealocate vor ramane la dispozitia Organizatorului. 
6.5 Fiecare castigator are dreptul la un singur premiu.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI 
7.1 In cadrul acestui concurs se va acorda un total de 4 premii, astfel:
- pentru fiecare castigator se va acorda un pachet complet Video CV sau Video Business Card (la alegerea castigatorului). Descrierea premiului poate fi gasita pe web-site-ul organizatorului (consultanta-cariera.ro/servicii/video-cv si consultanta-cariera.ro/servicii/video-business-card).
7.2 Valoarea totala a premiilor este de 2.380 lei, respectiv 595 lei per premiu.
7.3 Premiile vor fi oferite castigatorilor dupa validarea acestora ca si castigatori, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost verificata indeplinirea de catre acestia a tuturor conditiilor de concurs stipulate in prezentul Regulament. 
7.4 Premiile vor fi acordate fiecarei perechi, participant si persoana taguita (etichetata), conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR
8.1. Castigatorii vor fi anuntati pe situl organizatorului (consultanta-cariera.ro/articole/fii-remarkabil) si prin mesaj privat in reteaua sociala pe care au participat la concurs.
8.2. Dupa afisarea si anuntarea castigatorilor, in scopul validarii si inmanarii premiului, Castigatorii trebuie sa furnizeze Organizatorului printr-un mesaj privat intr-una dintre retele sociale pe care s-a desfasurat concursul sau printr-un email la adresa office@remarkabil.ro, in termen de maxim 24 de ore de la transmiterea mesajului initial de anuntare a castigului, toate datele de identificare necesare, respectiv: nume, prenume, numar telefon respectiv adresa email. Daca conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, respectivul castig se va invalida si va ramane la dispozitia Organizatorului.
8.3. Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile prezentului Regulament.  
8.4. Premiul va fi livrat catre castigator prin prestarea serviciilor castigate.
8.5. Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului. 
8.6. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE 
9.1. In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii, decizia Organizatorului este definitiva.                                                                                                    
9.2. Toate deciziile luate de Organizator sunt finale, in conditiile legii, si nu constituie subiectul niciunui fel de corespondenta.                                                                                            
9.3. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau castigatorii Concursului, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.                                                     
9.4.  Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.                                                                                                                 
9.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la Concurs, in perioada de desfasurare a acestuia.                                                   
9.6. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului si nu numai. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concursului pe pagina de instagram.com/remarkabil.ro, linkedin.com/company/remarkabil. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legii. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica / exclude din concurs colajele transmise de participanti care nu respecta conditiile mentionate anterior. 
9.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de   fraudare a Concurs. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Concurs.                                                                                                                 
9.8. Organizatorul va elimina din Concurs sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in frauda Concurs sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna si valida un alt Participant castigator.                                                        
9.9. In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitat castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentei Concurs, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
10.1. Participantilor la prezentul Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date : 
- dreptul la informare (art.13 si14 din Regulamentul nr. 2016/679)
- dreptul de acces la date (art.15 din Regulamentul nr. 2016/679)
- dreptul de rectificare (art.16 din Regulamentul nr. 2016/679)
- dreptul la stergerea datelor (art.17 din Regulamentul nr. 2016/679)
- dreptul la restrictionarea prelucrarii ( art. 18 din Regulamentul nr. 2016/679 )
- dreptul la portabilitatea datelor ( art. 20 din Regulamentul nr. 2016/679 )
- dreptul la opozitie ( art. 21din  Regulamentul nr. 2016/679 )
- dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ ( art. 22 din Regulamentul nr. 2016/679 ).
Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise catre organizator pe situl acestuia.
10.2. Prin prezentul Regulament participantii sunt informati ca datele personale ce urmeaza a fi solicitate: respectiv nume, prenume, numar de telefon, adresa de domiciliu vor fi prelucrate exclusiv in scopul inamanarii premiilor fara a constitui obiectul unei prelucrari ulterioare in scopuri de marketing si se vor sterge imediat ce se va efectua extragerea.

SECTIUNEA 11. LITIGII 
11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.
11.2. Legea aplicabila este legea romana. 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 
12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost completat si modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. 

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CONCURSULUI 
13.1. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului. 

ORGANIZATOR
SMD REMARKABIL CONSULTING S.R.L 
prin Dragos Dutulescu
© 2023 SMD Remarkabil Consulting SRL - Toate drepturile rezervate

Pentru orice oferta de servicii personalizata sau daca ai intrebari, ne poti contacta la office@remarkabil.ro

Pe site-ul nostru, platile online sunt procesate in siguranta de platforma: